Imię: Rolf Nazwisko: Neuding

 • NIE
 • Kobieta
 • Rolf
 • Neuding
 • lat ponad 20
 • Tak
 • Spoza Warszawy
 • Niemcy, miasto nieznane
 • Ratuszowa 6 m. 13
 • Żyd
 • piwnica, w mieszkaniu
 • Po likwidacji getta warszawskiego ukrywał się, od 24.01.1943 do listopada 1944 r., w mieszkaniu Stefana i Marty Koperów. Doczekał u Koperów wyzwolenia.

 • powstanie w getcie, powstanie warszawskie, wysiedlenie
 • działania Polaków, mieszkaniowe, pomoc
 • inna pomoc, kontakty z innymi Żydami, pomoc długotrwała, pomoc lokalowa