Imię: Maria Nazwisko: Kruszyńska

 • NIE
 • Kobieta
 • Maria
 • Kruszyńska
 • Tak
 • Z Warszawy
 • Śródmieście
 • Chmielna
 • Polak
 • w mieszkaniu
 • pieniądze
 • donos/denuncjacja
 • Maria Kruszyńska zaopiekowała się Marysią Borowską (Cecylia Braw). Marysia przyjechała z kuzynkami z Węgrowa, gdzie zostali jej rodzice. Maria Kruszyńska była młodą, bezdzietna kobietą i całym sercem zaopiekowała się dziewczynką. Miała pracownię kapeluszy na Wilczej. Zajmowała, razem z matką, dwa pokoje w wielopokojowym mieszkaniu na Chmielnej vis a vis Domu Braci Jabłkowskich. Znała pochodzenie Marysi. Marysia mówiła do swoich opiekunek ciociu i babciu. Panie posłały Marysię do szkoły z internatem na Grochowie. Po powstaniu warszawskim, Maria Kruszyńska wyjechała z Marysią do Częstochowy i opiekowała się nią, aż do usamodzielnienia się dziewczynki.

 • powstanie w getcie, powstanie warszawskie, w getcie
 • działania Polaków, mieszkaniowe, pomoc
 • dzieci, inna pomoc, obcy człowiek, pomoc długotrwała, pomoc lokalowa, z papierami aryjskimi