Wraz z akcja wysiedleńczą wydano zarządzenie o...

  • TAK
  • Wraz z akcja wysiedleńczą wydano zarządzenie o ograniczeniu powierzchni getta. Od całości zostało odłączone tak zwane małe getto. Panował powszechny chaos. Powstawały nowe szopy, które zapewniały swoim pracownikom zwolnienie od przymusowego przesiedlenia. Pojawiły się osoby, które za odpowiednie kwoty pieniężne zajmowały się tworzeniem grup pracowniczych ze zdesperowanych mieszkańców getta. Zaświadczenie pracy chroniło pozornie. W większości przypadkach górowało zrządzenie losu. O życiu decydował przypadek i samowola ludzka.

  • 1942-07-22
  • 1942-07-00
  • wysiedlenie
  • administracyjne, społeczne
  • atmosfera, szopy, ulica, wysiedlenie
  • Wspomnienia łódzkiego adwokata. Przedstawiają koleje losu bohatera zarówno przed jak i w czasie wojny. Podzielone na jedenaście rozdziałów ukazujących kolejne etapy życia autora, jego zmagania z rzeczywistością.

  • 138
  • Opracowano na podstawie tekstu autorstwa Szymona Rogozińskiego pt. Moje szczęśliwe życie; s. 138