Imię: „Wacław” Nazwisko: Nieznane

 • NIE
 • Mężczyzna
 • „Wacław”
 • Nie
 • Z Warszawy
 • Żyd
 • inne zagrożenie, zabójstwo
 • Współpracownik konspiracyjnego ruchu lewicowego, dawny członek PPS, czynnie związany z Komitetem Centralnym Polskich Socjalistów. Aresztowany w czasie wsypy, wydany przez członka PS, prowokatora Mariana Zielińskiego, zostaje zamordowany przez Niemców, którzy podrzucają jego zwłoki do getta.

 • donos, działania Niemców, konspiracja
 • atmosfera, gestapo/żandarmeria, kontakty z innymi Żydami, znajomi
 • str. 4