Imię: Bronka Nazwisko: Langnas

 • TAK
 • Kobieta
 • Bronka
 • Langnas
 • Brak informacji
 • Z Warszawy
 • Nieznany
 • Żyd
 • na powierzchni
 • Jest w getcie, działaczka lewicowa, należy do ZNMS. Działa w konspiracyjnym ruchu lewicowym, jako łączniczka, współpracując z Polskimi Socjalistami i Wydziałem Sabotażu i Dywersji PPS. Pracuje przy kolportażu prasy socjalistycznej.

 • w getcie
 • społeczne
 • działacze, działalność, inteligencja, konspiracja, opór zbrojny, Polacy, próby ratunku, świadomość Zagłady, wokół autora, Żydzi
 • Str. 3 – 4