Nieznana Z Warszawy

  • NIE
  • Z Warszawy
  • Żoliborz
  • Mieszkanie Wandy Landy
  • na powierzchni
  • wysiedlenie
  • działania Polaków, mieszkaniowe, pomoc, życie prywatne/życie codzienne
  • dzieci, inna pomoc, pomoc długotrwała, pomoc lokalowa, pomoc rzeczowa, z papierami aryjskimi, znajomi
  • Danuta Dąbrowska jako pierwsza wychodzi z getta falenickiego, znajduje schronienie u Wandy Landy; jej matka i ciotka wychodzą później.

  • Str. 2