Marek Rudnicki spotyka na ulicy dawnego przyja...

 • NIE
 • Marek Rudnicki spotyka na ulicy dawnego przyjaciela ojca, adwokata Sicińskiego. Siciński zaprasza go do siebie, rozmawiają o losach wojennych, Marek opowiada mu o deportacji rodziców. Siciński pyta się, co może dla Marka zrobić. Marek opowiadał mu wcześniej o swoim zajęciu w getcie, jakim było szkicowanie portretów gości w kawiarniach. Siciński proponuje mu identyczną funkcję w restauracji, którą prowadzi na spółkę ze znajomym. Marek wyznaje, że chciałby kiedyś studiować architekturę. Siciński obiecuje mu, że porozmawia z rektorem konspiracyjnej Politechniki Warszawskiej, człowiekiem, który także znał dobrze ojca Marka. Rektor zgadza się przyjąć go na studia; Marek zarabia rysując portrety gości w lokalu Sicińskiego.

 • 1942-00-00
 • działania Polaków, konspiracja, nauka, pomoc, praca, życie prywatne/życie codzienne
 • atmosfera, inna pomoc, konspiracja polska, pomoc indywidualna , praca, znajomi
 • Cz. 7 filmu
 • Być może chodzi o Stefana Straszewicza, który pomiędzy 1942, a 1945 pełnił obowiązki rektora działającej w konspiracji Politechniki Warszawskiej.

 • Powiązani ludzie:

  • Siciński Nieznane

   Prawnik, przyjaciel z lat studenckich Stanisława, ojca Marka Rudnickiego. Spotyka Marka przypadkiem na ulicy, już po...

  • Rudnicki Marek Abraham

   Ojciec Marka, Stanisław Rudnicki, jest lekarzem, matka Cipora, z domu De Grovie, pochodzi z Francji. Marek kończy Li...

  Powiązane miejsca:

  • Nieznana

   Marek Rudnicki spotyka na ulicy przyjaciela ojca, dzięki czemu zaczyna studia architektoniczne.