Relacja 301-1454; w Archiwum ŻIH

  • Aron
  • Fajgenblum
  • relacja
  • nie
  • nie
  • polski
  • relacja dot. pobytu autora na Umschlagu we wrześniu 42r.większa część dotyczy obozu w Lublinie i ukrywania się w Warszawie po stronie aryjskiej