Wywiad USC 3345 - Maria Eckerling

  • Maria
  • Eckerling
  • wywiad USC Shoah Foundation
  • nie
  • po wojnie
  • francuski
  • Maria Eckerling, z domu Goldszmidt, rocznik 1925. Urodzona we Lwowie, jest w getcie, w 1943 Maria wyjeżdża z siostrą do Warszawy. Zwraca się z prośbą o pomoc do Matyldy Getter, matki przełożonej franciszkanek, która bierze ją pod opiekę. Wybuch powstania warszawskiego zastaje ją w Warszawie, współpracuje z AK jako łączniczka. Zostaje wysłana na roboty do Niemiec. Wraca po wyzwoleniu; wychodzi za mąż za Edwarda Czerwińskiego (Eckerlinga), emigrują do Francj. Relację spisał Simeon Kass, w 1995 roku, w Paryżu.