Relacja 301-6770 w Archiwum ŻIH

 • Janusz
 • Maliszewski
 • relacja, wspomnienia osobiste
 • nie
 • po wojnie
 • polski
 • Wstąpił do grupy młodych Robotniczo-Chłopskiej Organizacji Bojowej. Brał udział w jej akcjach dywersyjnych. W czasie powstania w getcie był w 7 grupie GL niosącej pomoc gettu, i która około 29 kwietnia wyprowadziła z getta około 40 bojowników żydowskich. Rozmieścili ich najpierw w różnych miejscach na Bielanach i laska łomiankowskich, a później, grupami, wywieźli do lasów wyszkowskich.

  Archiwum Żydowskiego Instytutu Historycznego
  ul. Tłomackie 3/5
  00-090 Warszawa
  secretary@jhi.pl
  www.jhi.pl