Relacja 301-3349; w Archiwum ŻIH

  • Ida
  • Wolmanowa (Brauner)
  • relacja
  • nie
  • tuż po wojnie
  • polski
  • Autorka w 1941 roku przebywała we Lwowie; w listopadzie tego roku wyjechała do Warszawy z mężem i córką siostry. Ukrywała się m.in. na Bielanach. Relacja złożona w marcu 1948 roku.