W Towarzystwie Popierania Rolnictwa pracowała,...

  • TAK
  • W Towarzystwie Popierania Rolnictwa pracowała, ochotniczo, Janina Bauman. Chodziło o wykorzystanie każdego skrawka ziemi w getcie na uprawy rolnicze. W 1942 r. Janina sadziła warzywa, w ramach pracy w Towarzystwie, na wolnych miejscach cmentarza żydowskiego. Była to praca społeczna. Plony były przeznaczone dla biednych.

  • 1940-00-00
  • 1942-00-00
  • w getcie
  • gospodarcze, społeczne
  • biedni, pomoc, wokół autora