Stanisław Chmielewski zaczął ukrywać Żydów w s...

  • NIE
  • Stanisław Chmielewski zaczął ukrywać Żydów w swoim mieszkaniu, większość jednak umieszczał w innych rodzinach lub pod Warszawą. Osobiście ukrywał 24 osoby. Przerzucał do getta żywność i lekarstwa, załatwiał fałszywe dokumenty. Opiekował się m.in.: Stefanią Bergmanową, Belą Glikson, Kenigsztajnami, Aliną Lewinson z dwiema córkami, prof. Leonem Plockerem z żona i matką, mecenasem Rundsztajnem z rodziną, mecenasem Mieczysławem Goldsztajnem, Janiną Bauman z matką i siostrą.

  • 1942-00-00
  • 1944-00-00
  • powstanie w getcie, w getcie, wysiedlenie
  • działania Polaków, pomoc
  • inna pomoc, Medal Sprawiedliwych, pomoc długotrwała, pomoc lokalowa