Rekwizycja radia, b. kierowca dziadka przyszed...

  • TAK
  • Rekwizycja radia, b. kierowca dziadka przyszedł razem z Niemcami, współpracował z Niemcami - zajął mieszkanie na Granicznej gdy powstawało getto

  • wiosna 1940
  • wiosna 1940
  • przed gettem
  • społeczne
  • kolaboracja, Niemcy, Polacy
  • 48