Miesiąc Dziecka: = 20.09.41 "... ledwo zd...

 • TAK
 • Miesiąc Dziecka: = 20.09.41 "... ledwo zdążyłem na akademię Miesiąc Dziecka. Zebranie było bardzo liczne w kinie "Femina". Przemawiali po moim zagajeniu, Berman, Niunia, Neustadt, Przedborski, Giterman etc. Zadeklarowałem 100 000 na pomoc dla dziecka. Największe powodzenie, sądząc z oklasków, miała Niunia."

 • 1941-09-20
 • 1941-09-20
 • w getcie
 • społeczne
 • adres, działacze, dzieci, opieka
 • Czerniaków, Adam, Adama Czerniakowa dziennik getta warszawskiego. 6 IX 1939 - 23 VII 1942

 • 216
 • Powiązani ludzie:

  • Berman Adolf

   doktor (filozofii); w getcie członek dyrekcji Centosu (Centralne Towarzystwo Opieki nad Sierotami). Jeden z organiza...

  • Czerniaków Felicja

   Doktor. Prowadziła szkołę średnią (wraz z Eugenią Zweibaumową) przy Marszałkowskiej. Żona prezesa Gminy. Po śmierci...

  • Neustadt Leib (Leon)

   jeden z dyrektorów Jointu w Polsce. Przed wielką akcją likwidacyjną , mając lipne papiery obywateli obcych państw, p...

  • Przedborski Jan

   lekarz-pediatra; kierownik Domu Dziecka przy Wolność 14; współpracował z Centosem; przyjaciel Czerniakowa, był w dom...

  • Giterman Icchak

   Działacz społeczny, w 1921 przybywa do Polski, gdzie organizuje warszawski oddział Jointu. Członek zarządu JiWO i pr...

  Powiązane miejsca:

  • Leszno 35

   teatr muzyczny i rozrywkowy wysokiej klasy; inauguracja 20 czerwca 1941; tradycje przedwojennego kabaretu "Qui...