= 2.03.42 Jakaś Żydówka przyniosła list od Pro...

  • TAK
  • = 2.03.42 Jakaś Żydówka przyniosła list od Probsta, aby jej dawano 20 ton miesięcznie cukru. Grozi, że jeśli się nie załatwi, to przyjdzie "Leutnant" i zrobi porządek. Dzwoniłem do Auerswalda, który polecił przekazać sprawę do Z[akładu] Z[aopatrywania], Żydówki polecił nie ruszać. = 4.03.42 [u Auerswalda] Poruszyłem... sprawę Żydówki, która poleciła sobie dać 20 000 kg cukru na podstawie listu Probsta. Zinterpelowany Probst oświadcza, że list jego do mnie był grzecznościowy i że nie obstaje przy tym, aby wstrętnej kombinatorce dać cukier (na pasek). Auerswald to potwierdza.

  • 1942-03-02
  • 1942-03-02
  • w getcie
  • administracyjne, gospodarcze
  • Judenrat, kolaboracja, Niemcy
  • Czerniaków, Adam, Adama Czerniakowa dziennik getta warszawskiego. 6 IX 1939 - 23 VII 1942

  • 257
  • Zakład Zaopatrywania