= 19.03.42 [pretensje Probsta do Szeryńskiego...

  • TAK
  • = 19.03.42 [pretensje Probsta do Szeryńskiego o to, że ten] "nie może schwytać 3 złodziei, b. porządkowych, bo policja jest przekupna. (...) mający być zaaresztowani przesiadują, jak mu donoszą, u Loursa i że sam ich schwyta, zanim się Szeryński weźmie do tego".

  • 1942-03-19
  • 1942-03-19
  • w getcie
  • administracyjne, działania Niemców, społeczne
  • adres, Judenrat, policja żydowska, przestępczość
  • Czerniaków, Adam, Adama Czerniakowa dziennik getta warszawskiego. 6 IX 1939 - 23 VII 1942

  • 260
  • Powiązani ludzie: