Imię: Apolonia Nazwisko: Przybojewska

  • TAK
  • Kobieta
  • Apolonia
  • Przybojewska
  • Teresa
  • 1906
  • jako niemowlę znalazła się w domu podrzutków, po pewnym czasie została zaadotowana przez małżeństwo, które w czasie wojny ze względu na niemieckie pochodzenie przyjęło Volkslistę. Pomagała Guzom- w dużym stopniu dzięki tej pomocy przeżyli. Umieściła córeczkę Guzów w domu ks.Boduena - zapisała ją pod imieniem i nazwiskiem które nosiła gdy sama była podrzutkiem Barbara Helena Bawarska. Otrzymała medal "Sprawiedliwy wśród narodów świata".

  • Polacy
  • Guz, Leon, Targowa 64. Dziennik 27 I 1943 - 11 IX 1944

  • [140,141,142,242]