Imię: Czesław Nazwisko: Pietrzyk

 • NIE
 • Mężczyzna
 • Czesław
 • Pietrzyk
 • Tak
 • Z Warszawy
 • ul. nieznana
 • Polak
 • W czasie wojny, od 1940 r., był członkiem Komendy Obrońców Polski, Sekcji Łączności z Żydowską Dzielnicą Mieszkaniową, kierowanej przez Tadeusza Bilewicza. Zimą 1942 r. brał udział w akcji dostarczenia broni do getta. Cała operacja odbyła się przy wykorzystaniu fałszywych dokumentów nieistniejącej firmy w getcie. Broń, magazynowana była na Wielkiej 16, została załadowana na wóz, pod gilzami do nabijania papierosów, rzekomo dostarczanymi do firmy. Wóz konny z ukrytą pod gilzami bronią wjechał do getta bramą na Lesznie róg Żelaznej. Druga taka akcja, również z udziałem Pietrzyka, odbyła się w sierpniu 1942 r. Tym razem pod przykrywką wywiezienia z getta mebli pozostawionych na plebanii przez ks .Władysława Głowackiego. Wynajęto duży i długi wóz meblowy. Zrobiono dodatkową ściankę maskującą ładunek broni. Tym razem wjazd odbył się przez bramę na Stawki. Niemcy wpuścili do getta tylko dwie osoby, Pietrzyk musiał zostać poza gettem.

 • w getcie, wysiedlenie
 • działania Polaków, pomoc
 • inna pomoc, konspiracja polska, kontakty z innymi Żydami, pomoc rzeczowa