Imię: Nieznane Nazwisko: Perelberg

  • TAK
  • Mężczyzna
  • Perelberg
  • Mieszkał przy Leszno 24. W swoim sporze z Kamienieckim wystosował prośbę do Komitetu Domowego o wyznaczenie sądu polubownego.

  • prasa
  • Dokumenty z Archiwum Ringelbluma, cz. I

  • 68, s. 65