Imię: Anna Nazwisko: Piotrowska

Mieszkała przed wojną w tym samym domu co Jan Dynerman. Była świadkiem wysiedlenia Dynermanów z Solca, opieczętowani...

  • Z domu: Cichorzewska