Imię: Jerzy Nazwisko: Neuding (3)

  • (1, 2, 3) TAK
  • (1, 2, 3) Mężczyzna
  • (1) Jerzy , (2) Jerzy , (3) Jerzy
  • (1) Neuding , (2) Neuding , (3) Neuding
  • (2) 17/18-04-42, (3) 17-04-42
  • (1, 2) Warszawa
  • (1) Z Warszawy, (2, 3) Brak informacji
    • (1) Żyd
    • (1) wyższe
  • (1)

    Inżynier. Przywódca małej grupy PS-lewica/ Polscy Socjaliści/ w getcie w-skim. Został zamordowany podczas krwawej nocy z 17 na 18 kwietnia 1942 r.

    (2)

    inżynier, zam. Biała 8, urzędnik ŻTOS

    (3)

    Działacz społeczny; inż, mąż dr Janiny Perl-Neudingowej, współpracującej z TPD, rozstrzelany przed domem

    • (1) inżynierowie, konspiracja
    • (2) urzędnicy, opieka
    • (3) bogaci
  • (3)

    inne relacje: Iop2YV03/2360

  • (1)

    Relacja Tadeusza Korala w książce "Ten jest z ojczyzny mojej".

    (2)

    dokumenty z Archiwum Akt Nowych dotyczące getta warszawskiego

    (3)

    Mirka Piżyc

  • (1) s. 196-197, (2) [28,, s., 41]