Imię: Julian Nazwisko: Kudasiewicz

 • NIE
 • Mężczyzna
 • Julian
 • Kudasiewicz
 • Tak
 • Spoza Warszawy
 • Kraków, Syrokomli 25 (?)
 • Polak
 • Rzemieślnik szczotkarski, miał warsztat w Krakowie. W czasie okupacji, za pośrednictwem braci Wiktora i Jakuba Silbersteinów, do kierownictwa firmy "Zespół" w getcie warszawskim, od początku 1941 r. Mieszkał na stałe w Krakowie. Do Warszawy przyjeżdżał odbierać szczotki z terenu getta i przekazywał towar Niemcom. Na początku 1942 r. został aresztowany za posiadanie nielegalnej przepustki do getta.

 • w getcie, wysiedlenie
 • działania Polaków, pomoc
 • handel, inna pomoc, znajomi