Imię: Nieznane Nazwisko: Kramsztyk

  • TAK
  • Mężczyzna
  • Kramsztyk
  • Jesienią 41/ zimą 42 roku zajmował się dystrybucją opału z ramienia Gminy.

  • Judenrat
  • Berg, Mary, Dziennik z getta warszawskiego

  • [s., 125]