Imię: Nieznane Nazwisko: Kramsztyk

  • TAK
  • Mężczyzna
  • Kramsztyk
  • Panoszy się w Gminie. (Komisja opałowa); neofita

  • urzędnicy
  • Ringelblum, Emanuel; Kronika getta warszawskiego wrzesień 1939 - styczeń 1943

  • [335]