Imię: Nieznane Nazwisko: Kramsztyk

  • TAK
  • Mężczyzna
  • Kramsztyk
  • Dyrektor Wydziału Węglowego.

  • Judenrat
  • , cz.2 str.81