Imię: Edward Nazwisko: Kowalczyk

 • NIE
 • Mężczyzna
 • Edward
 • Kowalczyk
 • Brak informacji
 • Z Warszawy
 • ul. nieznana
 • Polak
 • W czasie okupacji pracował przy montażu torów i rozjazdów na odcinku Warszawa-Praga. Jesienią 1942 r., wstąpił do "trójki sabotażowej". Należeli do niej Stanisław Syski i Edmund Karaszewski.Uszkadzali urządzenia hamulcowe, zakładali kliny kierujące wagony na tzw. górkach rozrządowych. Robili to na rozjazdach i torach już sprawdzonych przez kontrolę niemiecką. W styczniu 1943 r. "trójka" została przekazana Wincentemu Flerze z PPR, który uczył ich obchodzenia się z bronią, stosowania materiałów na torach i innych form sabotażu. Zostali zaprzysiężeni jako członkowie AL. Po wybuchu powstania w getcie rozpoczął walkę pomocniczą w szeregach AL od strony Bonifraterskiej i Sapieżyńskiej. Jego jednostka dostarczała też broń do getta. Po upadku powstania, na pl. Bankowym, brał udział w wyciąganiu z kanału ocalałych bojowców ŻOB, których ok. 10 maja udało się przewieść w lasy wyszkowskie.

 • powstanie w getcie, w getcie, wysiedlenie
 • działania Polaków, pomoc
 • inna pomoc, konspiracja polska