Imię: Walter Nazwisko: Knoll

  • TAK
  • Mężczyzna
  • Walter
  • Knoll
  • Leutenant SS, podwładny Kurta Nicolausa

  • Niemcy
  • Czerniaków, Adam, Adama Czerniakowa dziennik getta warszawskiego. 6 IX 1939 - 23 VII 1942

  • 178