Imię: rodzina Nazwisko: Kenigsztajnowie

  • NIE
  • Mężczyzna
  • rodzina
  • Kenigsztajnowie
  • Tak
  • Żyd
  • Rodzinie Kenigsztajnów pomagał w czasie okupacji Stanisław Chmielewski.

  • powstanie w getcie, wysiedlenie
  • działania Polaków, pomoc
  • inna pomoc, pomoc lokalowa