Imię: Paweł Nazwisko: Kowalski

ps. Roch, członek AK, ubezpieczał grupę, która wchodziła do getta z zamiarem pomocy ŻZWWspółorganizator komórki tajn...

  • Wariant nazwiska: ps. "Roch"