Imię: Janina Cecylia Nazwisko: Kacperska

Żona Jakuba Janowera (Aleksander Kacperski), matka kilkuletniego synka. Po utworzeniu getta, przeprowadziła się z mę...

  • Z domu: Szenberg
  • Wariant nazwiska: z męża Janower; okupacyjne Kozłowska

Imię: Józef Nazwisko: Kerszman

Okulista. Mąż Aliny Salomei, ojciec Gustawa. Razem z rodziną poszedł do getta po wkroczeniu Niemców do Białegostoku...

  • Wariant nazwiska: Bolesław Wójcicki

Imię: Wanda Nazwisko: Krasowska

Córka Doroty Mazurek. Miała brata. Jej ojciec pracował przed wojną w Towarzystwie Ubezpieczeniowym Orzeł. Zginął w B...

  • Z domu: Feil