Nieznana [mieszkanie szewca] Z Warszawy

  • NIE
  • Z Warszawy
  • Nieznana [mieszkanie szewca]
  • wysiedlenie
  • mieszkaniowe, pomoc
  • pomoc indywidualna , pomoc lokalowa
  • Majlech Kisielnicki zamieszkał u szewca po aryjskiej stronie.