Łucka Z Warszawy

  • NIE
  • Z Warszawy
  • Wola
  • Łucka
  • 16
  • w mieszkaniu
  • mieszkaniowe
  • Mieszkanie handlarki, która spotkała w Warszawie Mala Zanger (wtedy Mala Frydman). Było to w listopadzie 1943 r.