Ul. Mokotowska Z Warszawy

  • NIE
  • Z Warszawy
  • Śródmieście
  • Ul. Mokotowska
  • Mieszkanie Łukaszewiczów
  • na powierzchni
  • działania Polaków, mieszkaniowe, pomoc, życie prywatne/życie codzienne
  • atmosfera, gospodarze, inna pomoc, kontakty z innymi Żydami, pomoc długotrwała, pomoc indywidualna , pomoc lokalowa, praca, znajomi
  • Stanisław Chmielewski umieszcza żonę profesora Leona Plockera u państwa Łukaszewiczów.

  • Str. 23