nieznana [Stare Miasto] Z Warszawy

  • NIE
  • Z Warszawy
  • Stare Miasto
  • nieznana [Stare Miasto]
  • powstanie warszawskie
  • Po wybuchu powstania warszawskiego Rogozińscy przenieśli się na Stare Miasto.