Nieznana Z Warszawy

  • NIE
  • Z Warszawy
  • w mieszkaniu
  • wysiedlenie
  • działania Polaków, konspiracja, życie prywatne/życie codzienne
  • atmosfera, konspiracja polska, kontakty z innymi Żydami, pomoc indywidualna , pomoc jednorazowa
  • Marek Rudnicki spotyka się z pułkownikiem Chruścielem.

  • Cz. 4 filmu