Nieznana Z Warszawy

  • NIE
  • Z Warszawy
  • w getcie
  • działania Polaków, konspiracja, pomoc
  • atmosfera, inna pomoc, konspiracja polska, konspiracja żydowska, pomoc długotrwała, pomoc jednorazowa, pomoc lokalowa, znajomi
  • Działacze Wydziału Sabotażu i Dywersji PPS wysyłają do getta broń.

  • Str. 5