Nieznana Z Warszawy

  • TAK
  • Z Warszawy
  • na powierzchni
  • w getcie
  • społeczne, życie prywatne / życie codzienne
  • atmosfera, chorzy, działacze, lekarze, medycyna, medyczne, nauka, Polacy, pomoc, próby ratunku, strona aryjska, wokół autora, życie codzienne, Żydzi
  • Helka Ajzenberg przenosi do getta szczepionki na tyfus.

  • Str. 5