Nieznana Z Warszawy

  • TAK
  • Z Warszawy
  • na powierzchni
  • w getcie
  • społeczne
  • atmosfera, działacze, działalność, konspiracja, opór zbrojny, policja żydowska, strona aryjska, wokół autora, Żydzi
  • Wydział Sabotażu i Dywersji PPS zachęca żydowskich działaczy do pracy w żydowskiej policji w getcie.

  • Str. 2, 3, 4