Łochowska Z Warszawy

  • NIE
  • Z Warszawy
  • Praga
  • Łochowska
  • 15, mieszkania 12
  • 4, ostatnie piętro
  • wysiedlenie
  • mieszkaniowe, pomoc
  • atmosfera, pomoc długotrwała, pomoc indywidualna , pomoc lokalowa, z papierami aryjskimi
  • Mieszkanie Katarzyny i Anastazji (Natalii) Piotrowskich, w którym ukrywali się Skoreccy.