Huta Mińska Spoza Warszawy

  • NIE
  • Spoza Warszawy
  • Huta Mińska
  • na powierzchni
  • donos, działania Niemców, pomoc, życie prywatne/życie codzienne
  • atmosfera, inna pomoc, pomoc jednorazowa, poza Warszawą, z papierami aryjskimi, znajomi
  • Oficer niemiecki ostrzega rodziców Marii Góreckiej, że jego narzeczona chce na nich donieść.

  • Cz. 2 filmu