Hoża Z Warszawy

  • NIE
  • Z Warszawy
  • Śródmieście
  • Hoża
  • w mieszkaniu
  • w getcie
  • działania Polaków, pomoc
  • dzieci
  • Mieszkanie państwa Zubrzyckich, gdzie mieszkała Bianka Rozenman.