Hoża Z Warszawy

  • NIE
  • Z Warszawy
  • Śródmieście
  • Hoża
  • 1
  • w mieszkaniu
  • pomoc
  • pomoc indywidualna , pomoc lokalowa
  • mieszka p. Sobociński, u niego Julian Gojcherman