Hłaski Z Warszawy

 • NIE
 • Z Warszawy
 • Czerniaków
 • Hłaski
 • w mieszkaniu
 • pomoc
 • pomoc lokalowa
 • autor podaje w nawiasie ul. Czerniakowską; mieszkała tam matka profesora Herbsta, u której przez pewien czas ukrywał się Szymon Zajczyk.

 • Ukrywanie i pomoc Żydom po aryjskiej stronie.
  Oryginał, rkp. 1 s., 210 x 295 mm, jęz. polski, brak odpisu
  Archiwum Żydowskiego Instytutu Historycznego
  ul. Tłomackie 3/5
  00-090 Warszawa
  tel. (48) (22) 827 92 21, fax: (48)(22) 827 83 72
  secretary@jewishinstitute.org.pl
  www.jewishinstitute.org.pl

 • 1