Hipoteczna Z Warszawy

 • NIE
 • Z Warszawy
 • Stare Miasto
 • Hipoteczna
 • 5
 • w mieszkaniu
 • powstanie warszawskie
 • szantaż
 • pomoc długotrwała, pomoc indywidualna , pomoc lokalowa, znajomi
 • Mieszkanie Ferdynanda Jana Pilcha, w którym ukrywała się 70-letnia pani Mantlowa, a także młoda Żydówka jako służąca.
  W czasie powstania warszawskiego w mieszkaniu schroniło się ok. 20 Żydów francuskich, holenderskich i greckich uwolnionych z Gęsiówki.

 • Relacja Ferdynanda Jana Pilcha w „Ten jest z ojczyzny mojej”.

 • 426-427