Hajoty Z Warszawy

  • NIE
  • Z Warszawy
  • Bielany
  • Hajoty
  • 39
  • w mieszkaniu
  • mieszkaniowe, szantaż
  • dzieci
  • Wskutek wielu szantaży i grabieży Joachim Hubner przeprowadza się często. Gdy wybucha powstanie warszawskie mieszkają wraz z 6-letnim wnuczkiem na Bielanach, przy ul. Hajoty 39.

  • 7