Grochowska Z Warszawy

 • NIE
 • Z Warszawy
 • Grochów
 • Grochowska
 • 227 m 20
 • Mieszkanie Julii Dąbrowskiej
 • w mieszkaniu
 • powstanie w getcie, powstanie warszawskie
 • administracyjne, działania Polaków, mieszkaniowe, pomoc, życie prywatne/życie codzienne
 • atmosfera, gospodarze, inna pomoc, kontakty z innymi Żydami, pomoc długotrwała, pomoc lokalowa, pomoc rzeczowa
 • Ruta Goldkorn znalazła schronienie z rodziną u Julii Dąbrowskiej.

 • str. 1