Gęsia Z Warszawy

  • TAK
  • Z Warszawy
  • Śródmieście
  • Gęsia
  • mieszkanie Lewkowiczów
  • w getcie, wysiedlenie
  • życie prywatne / życie codzienne
  • mieszkaniowe, przedsiębiorcy
  • do czasu I akcji mieszkał tu przemysłowiec Władysław Lewkowicz z żoną Heleną i córką Anną

  • Lewkowicz, Anna , relacja 301-1558