Chłodna Z Warszawy

 • NIE
 • Z Warszawy
 • Śródmieście, Wola
 • Chłodna
 • Klasztor
 • w mieszkaniu
 • działania Polaków, mieszkaniowe, pomoc, życie prywatne/życie codzienne
 • atmosfera, dzieci, klasztor/kościół, pomoc długotrwała, pomoc lokalowa, pomoc rzeczowa
 • Elżbieta Waśniewska zostaje umieszczona w kolejnym przybytku zakonnym.
  Być może miejsce, związane z kościołem Karola Boromeusza.

 • Str. 71