Chłodna Z Warszawy

  • TAK
  • Z Warszawy
  • Wola
  • Chłodna
  • 38
  • w mieszkaniu
  • w getcie
  • mieszkaniowe
  • Pokój, do którego po likwidacji tzw. małego getta przeprowadziła się rodzina Frydmanów: Fiszer, Szajna, Lolek, Pinkus i Mala.